24 mar

Protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v Medzilaborciach. Boh sa ponúka mladému človeku cez svoje slovo.

o. Vladislav Petrík – Dnes 21.3.2019 sa konalo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v Medzilaborciach. Súťaž  sa konala na ZŠ Komenského v Medzilaborciach a zúčastnilo sa jej 8 súťažných družstiev. V kategórii A. ( 1. a 2. roč. ZŠ) sa na prvom...
Čítajte viac »
23 mar

Biblická súťaž a Biblická olympiáda v protopresbyteriáte Giraltovce

o. Matúš Verba – Dňa 21.3.2019 sa v Základnej škole v Rovnom uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda protopresbyteriátu Giraltovce. Biblickej súťaže a olympiády sa spolu zúčastnilo 41 žiakov v štrnástich  družstvách. Po spoločnej modlitbe v Chráme sv. Demetra sa kňazi so žiakmi presunuli do...
Čítajte viac »
22 mar

Protopresbyterské kolo BO a BS v protoprebyteriáte Stropkov

o. Peter Hrib – Dňa 21. marca 2019 o 09.00 hodine sa uskutočnilo v kláštore otcov redemptoristov v Stropkove protopresbyterské kolo Biblickej olympiády a Biblickej súťaže na školský rok 2018/2019. Otec dekan na úvod privítal účastníkov súťaže, nasledovala krátka modlitba a rozdelenie podľa jednotlivých kategórií....
Čítajte viac »
22 mar

Protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – mesto

o. Miloš Baran – Dňa 21. marca 2019 v priestoroch ZŠ v Nižnom Hrabovci sa uskutočnilo protopresbyterské (okresné) kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády za protopresbyterát Vranov nad Topľou – mesto.  Do súťaže sa zapojilo 7 ZŠ, 4 SŠ, a 2 farnosti v 4. kategóriách...
Čítajte viac »