21 mar

Biblická olympiáda a Biblická súťaž v protopresbyteráte Poprad

o. Marián Sterančák – Dňa 21.3.2019  sa uskutočnila Biblická súťaž v A. kategórii, B. kategórii a Biblická olympiáda 1.kategórie 5.-9.ročníka ZŠ v protopresbyteráte Poprad so začiatkom o 9.00 hod. Biblická olympiáda sa konala Chráme svätých apoštolov Petra a Pavla v Porade. V A. kategórii Biblickej...
Čítajte viac »
19 feb

Duchovné cvičenia pre učiteľov náboženstva

Mgr. Martina Mosorjaková – V dňoch 14.-17. februára 2019 sme našli miesto na stíšenie a načúvanie Božiemu hlasu počas duchovných cvičení pre katechétov v kláštore otcov redemptoristov v Michalovciach. Boli to krásne dni naplnené prednáškami, modlitbami, rozjímaním a eucharistickou adoráciou. V súčasnej uponáhľanej dobe je...
Čítajte viac »
17 dec

Ciele a perspektívy náboženstva/náboženskej výchovy

DKÚ PA  – V tomto duchu sa niesol odborno-metodický seminár, ktorý dňa 13. 12. 2018 zorganizoval Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov /MPC RP Prešov/ v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Prešovskej archieparchie. Na úvod všetkých učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy privítal JUDr. Ľubomír Jankura, riaditeľ...
Čítajte viac »