Matka Tereza

13 apr

Tento animovaný film pre celú rodinu je venovaný životu a hrdinstvu ženy, ktorá vďaka láske k Bohu bola inšpirovaná konať dobro. Táto žena, ktorú poznáme ako Matku Terezu z Kalkaty, sa volala Agnese Gonxha Bojaxhiu. (93 min., nepredajné)

Misijné cesty svätého Pavla

30 okt

Multimediálna prezentácia digitálnych fotografií so sprievodnými mapami, textami sv. Písma a zvukovým komentárom. (Nepredajné)