Ťažká cesta

17 aug

Istý muž prešiel pešo naprieč Amerikou. Konkrétne z New Yorku do San Francisca. Po dokončení cesty sa mu novinári kládli mnohé otázky. Jeden z nich bol zvedavý, čo bolo na jeho ceste najťažšie. Muž odpovedal: „Možno očakávate, že to boli … Read More »

Ruženec je aj pre vedcov

17 aug

Univerzitný študent vstúpil vo vlaku do jedného oddelenia a prisadol si k staršiemu pánovi. Po chvíli si všimol, že pán vedľa neho sa modlí ruženec preberajúc zrnká pátričiek. Študent sa naňho zahľadel a potom trocha sarkasticky mu povedal: – Vidím, … Read More »

Menej je niekedy viacv

17 aug

Jeden bývalý vojak rozpráva zážitok z 1. svetovej vojny: „Na pochode za ustupujúcim nepriateľom sme dorazili do jedného mesta, kde sme ostali asi deň. Vojaci hneď začali rabovať a chpali korisť do svojich batohov. Jeden výbavu pre nevestu, ďalší ručníka … Read More »

Banka s názvom čas

17 aug

„Predstav si, že existuje banka, ktorá každé ráno pripíše na tvoj účet 86 400 EUR. Nezachová však na účte tvoj denný zostatok, každú noc vymaže sumu, ktorú si deň predtým neminul. Čo by si urobil? Zrejme by si každý deň … Read More »

Pane, Bože, náš !

17 aug

Niekedy sa nám môže zdať, že Boh mlčí, že neodpovedá na naše prosby a modlitby. Boh ale vie, čo a kedy potrebujeme. S. Kierkegaard v jednej modlitbe volá k Bohu takto: „Bože, ty si predsa nezabudol na človeka. Ty vieš … Read More »

Najväčší príklad

17 aug

Jedným z najväčších príkladov modliacich sa ľudí je Mojžiš, vodca ľudu, organizátor záchrany Izraela, teda nie pustovník, ale muž v plnej aktivite. Možno povedať, že je akýmsi predobrazom modliaceho sa Krista. Pre jeho modlitbu Boh zachránil svoj ľud (porov. Ex … Read More »

Čo vieš o Bohu ?

17 aug

„Čo vieš o Bohu?“ pýtala sa istá neveriaca kresťanky. Tá jej odpovedala: „Viem toho málo, poznám však spôsob, ako sa s ním stretnúť. Kľakni si a modli sa so mnou, a stretneš sa s Bohom.

Misionárky lásky

17 aug

Misionárky Lásky rozprávajú: Poznáme veľa príbehov o sile modlitby a o tom, ako nám Pán Boh vždy odpovie. Istý kňaz, otec Bert White, nás navštívil v Kalkate, lebo ho zaujímala naša práca. Prišiel presne a v pravý čas: „Práve som … Read More »

Kardinálová kázeň

17 aug

Kardinál Heyes z New Yorku rozprával vo svojej kázni túto udalosť: Pred niekoľkými rokmi sa vrátil do katolíckej Cirkvi pán Thompsom. Jeho krok bol rozhodný a úprimný. Ale po návrate k viere ho trápila veľká vnútorná bolesť. Kým žil vzdialený … Read More »

Tam nedôjdem . . .

17 aug

V nemocnici sa kňaz prihovoril pacientke: „Dobre vyzeráte, iste už pôjdete domov!“ Prikývla hlavou, usmiala sa: „Bodaj, by ste mali pravdu!“ Na druhý deň ju oslovil znova: „Vy ešte nie ste doma?“ Odpovedala: „Tak ľahko tam už ani nepôjdem“ – … Read More »