Forgassy Judit: Rodinná katechéza

12 apr

Príručka ponúka praktické materiály, vychadzajúce najmä z Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktoré možno používať v práci s rodinami. Pomôže tak v rodinách, ako v spoločenstve rodín, ktoré sa chcú vzájomne formovať. (Predajné á 4 €)

Forgassy Judit: Príručka katechumenátnej katechézy

12 apr

Príručka pre kňazov a katechétov, ktorá má slúžiť ako pomoc pri práci s dospelými a mladými. Upriamuje pozornosť na základné úlohy a metódy katechézy, poskytuje praktické rady pre katechumenátnu katechézu i katechézu dospelých a poukazuje na potrebu vnútornej formácie kňazov, … Read More »

Forgassy Judit SDSH: Príručka katechétu

12 apr

Komisia pre katechizáciu a školstvo KBS ponúka túto príručku, ktorá obsahuje základné praktické zásady, potrebné pre katechézu v škole i vo farnosti, najmä pre deti a mladých. (Predajné á 2.50 €)