8 jún

Korec Ján Chryzostom: Slová pre život 1

Svedectvá doby vychádzajú v edícii Slová pre život. Sú to stovky listov, úvah, rozpráv, článkov, ktoré napísal kardinál J. Ch. Korec ako obhajca a šíriteľ kresťanskej viery v priebehu polstoročia. Otvorene a nebojácne reagoval ako vedúca osobnosť podzemnej – tajnej...
Čítajte viac »
8 jún

Korec Ján Chryzostom: Démonizmus dnešných čias

Kniha obsahuje dve neveľké práce otca kardinála Jána Chryzostoma Korca – o démonizme a anglickom filozofovi a publicistovi G. K. Chestertonovi. Hoci sú témou úplne odlišné, predsa -kto pozná ich autora – majú jedno spoločné: z oboch cítiť snahu duchovného...
Čítajte viac »
8 jún

Korec Ján Chryzostom: Na ceste do večnosti

Nik z nás nechce zaniknúť. Bránime sa smrti, ktorú považujeme za zánik. Smrteľnosť nie je primeraná našim túžbam, našej potrebe a tým ani povahe našej ľudskej existencie. Paradoxom však je, že otázka nesmrteľnosti duše sa dnešnému človekovi zdá čoraz cudzejšia,...
Čítajte viac »
8 jún

Korec Ján Chryzostom: Kresťanstvo nás robí ľuďmi

Popri všetkých ťažkostiach a hrozbách, ktoré pozorujeme, nezriekame sa teda nádeje. V človekovi je akási nezničiteľná sila, ktorá ho núti hľadať, naprávať a nekapitulovať. V kresťanstve je táto sila podporovaná ešte niečím väčším. Ale základ je v každom človekovi…...
Čítajte viac »
8 jún

Korec Ján Chryzostom: O Eucharistii

Ježiš bol naplnený Božou láskou spôsobom, ktorý nie sme v stave vôbec vyjadriť. Veď ako Boží Syn bol stále spojený s Duchom lásky. V tejto láske bol oddaný nielen Otcovi, ale mal rád ako nik iný aj ľudí. Ujímal sa...
Čítajte viac »
8 jún

Korec Ján Chryzostom: Ste svetlo sveta

1-1
V dvanástich kapitolách knihy sa autor zamýšľa nad obsahom, významom i formou apoštolátu. Predovšetkým však zdôrazňuje jeho ustavičnú potrebu a dôležitosť. Čitateľovi tak dáva možnosť dôkladne sa oboznámiť s apoštolátom a uvedomiť si jeho význam. Slovami autora: „Apoštolát nie je...
Čítajte viac »