Korec Ján Chryzostom: Slová pre život 1

8 jún

Svedectvá doby vychádzajú v edícii Slová pre život. Sú to stovky listov, úvah, rozpráv, článkov, ktoré napísal kardinál J. Ch. Korec ako obhajca a šíriteľ kresťanskej viery v priebehu polstoročia. Otvorene a nebojácne reagoval ako vedúca osobnosť podzemnej – tajnej … Read More »

Korec Ján Chryzostom: Démonizmus dnešných čias

8 jún

Kniha obsahuje dve neveľké práce otca kardinála Jána Chryzostoma Korca – o démonizme a anglickom filozofovi a publicistovi G. K. Chestertonovi. Hoci sú témou úplne odlišné, predsa -kto pozná ich autora – majú jedno spoločné: z oboch cítiť snahu duchovného … Read More »

Korec Ján Chryzostom: Na ceste do večnosti

8 jún

Nik z nás nechce zaniknúť. Bránime sa smrti, ktorú považujeme za zánik. Smrteľnosť nie je primeraná našim túžbam, našej potrebe a tým ani povahe našej ľudskej existencie. Paradoxom však je, že otázka nesmrteľnosti duše sa dnešnému človekovi zdá čoraz cudzejšia, … Read More »

Korec Ján Chryzostom: Človek na cestách zeme

8 jún

“…Chcel by som vyjadriť osobné svedectvo pre tých, čo hľadajú, pre tých, čo veria a poznajú už aspoň základné veci z kresťanstva, aby si doplnili a prehĺbili svoj pohľad a azda i vedomie svojho šťastia. A chcel by som dať … Read More »

Korec Ján Chryzostom: Kresťanstvo nás robí ľuďmi

8 jún

Popri všetkých ťažkostiach a hrozbách, ktoré pozorujeme, nezriekame sa teda nádeje. V človekovi je akási nezničiteľná sila, ktorá ho núti hľadať, naprávať a nekapitulovať. V kresťanstve je táto sila podporovaná ešte niečím väčším. Ale základ je v každom človekovi… (Nepredajná)

Korec Ján Chryzostom: O Eucharistii

8 jún

Ježiš bol naplnený Božou láskou spôsobom, ktorý nie sme v stave vôbec vyjadriť. Veď ako Boží Syn bol stále spojený s Duchom lásky. V tejto láske bol oddaný nielen Otcovi, ale mal rád ako nik iný aj ľudí. Ujímal sa … Read More »

Korec Ján Chryzostom: Ste svetlo sveta

8 jún

V dvanástich kapitolách knihy sa autor zamýšľa nad obsahom, významom i formou apoštolátu. Predovšetkým však zdôrazňuje jeho ustavičnú potrebu a dôležitosť. Čitateľovi tak dáva možnosť dôkladne sa oboznámiť s apoštolátom a uvedomiť si jeho význam. Slovami autora: „Apoštolát nie je … Read More »