28 jan

Kanet: Manuál bioetiky pre mladých

“Táto malá knižočka o bioetike vám chce pomôcť rozlišovať medzi dobrým a zlým ovocím. Prostredníctvom vedeckého prístupu ukazuje, akým spôsobom je možné zamyslieť sa nad dôsledkami rozhodnutí, ktoré pred nás stavia dnešná kultúra,” prihovára sa v knihe prezident Nadácie Jérôma...
Čítajte viac »
12 apr

KPKC, n.o.: Generácia Jána Pavla II.

“Pripomíname si prvé výročie odchodu pápeža Jána Pavla II. do Otcovho domu. Ale či naozaj od nás Ján Pavol II. odišiel? On je predsa naďalej prítomný v našich srdciach, v našich spomienkach. Žijeme jeho príkladom, počujeme jeho slová plné lásky,...
Čítajte viac »