28 jan

Kanet: Manuál bioetiky pre mladých

“Táto malá knižočka o bioetike vám chce pomôcť rozlišovať medzi dobrým a zlým ovocím. Prostredníctvom vedeckého prístupu ukazuje, akým spôsobom je možné zamyslieť sa nad dôsledkami rozhodnutí, ktoré pred nás stavia dnešná kultúra,” prihovára sa v knihe prezident Nadácie Jérôma...
Čítajte viac »