15 apr

Lavrov S.: Lebo s nami je Boh

Populárny výklad, prečo evolučnú teóriu vývoja človeka nie je možné logicky obhájiť. Ďalšie dve časti obsahujú učenie pravoslávnej Cirkvi o modlitbe, pôste, pokánie, znamenie kríža pod. (Nepredajná)...
Čítajte viac »
13 apr

Luscoň Jozef: Tak, to som ja?

Kniha pomáha odhaliť svoje charakterové vlastnosti, porozumieť sebe, zistiť svoju povahu i to, čo sa dá s ňou robiť a ako ju zvládnuť. A mali by ste sa v nej zoznámiť aj s čnosťami, ktoré by mali byť „zasadené“ v ľudskej duši. Ako na to? Všetko...
Čítajte viac »
13 apr

Luscoň Jozef: Presekajte sa životom

Ale férovo. Dá sa to. Nikdy sa nevzdávaj… Ži čestne a bude ti „chutiť“ žiť. Okolo nás existujú princípy, ktoré sú zárukou kvalitného života. Sú zhrnuté aj v Desatore, ktoré oslobodzuje! Kniha je zvlášť vhodná pre birmovancov a dospievajúcich, pretože podáva...
Čítajte viac »