Pažický Anton: Tvorivá modlitba

16 apr

Kniha Tvorivá modlitba je prenikavou analýzou zmyslu modlitby ako vzťahu k Bohu a zároveň praktickým návodom ako sa modliť. (Nepredajná)

Plešková Eva: Základy vyučovania náboženstva

13 apr

Táto príručka pre katechétov a kňazov poukazuje na dôležitosť školenia duchovných síl ako základu, na ktorom budujeme vzťah k Bohu. Autorka ponúka pohľad na výchovu k symbolom, k modlitbe, k hudbe a piesni, k obrazu a k zážitkovým predmetom na … Read More »