28 jan

Kanet: Manuál bioetiky pre mladých

“Táto malá knižočka o bioetike vám chce pomôcť rozlišovať medzi dobrým a zlým ovocím. Prostredníctvom vedeckého prístupu ukazuje, akým spôsobom je možné zamyslieť sa nad dôsledkami rozhodnutí, ktoré pred nás stavia dnešná kultúra,” prihovára sa v knihe prezident Nadácie Jérôma...
Čítajte viac »
4 jan

Rada pre rodinu KBS: Láska je naším poslaním

Prípravné katechézy na VIII. svetové stretnutie rodín, vo Filadelfii, v septembri 2015. Katechézy vysvetľujú prečo katolícke učenie o sexualite, manželstve a rodine vychádza z našej základnej viery v Ježiša. Tiež vysvetľujú čo znamená že každá rodina je “domáca cirkev”....
Čítajte viac »