15 apr

Lavrov S.: Lebo s nami je Boh

Populárny výklad, prečo evolučnú teóriu vývoja človeka nie je možné logicky obhájiť. Ďalšie dve časti obsahujú učenie pravoslávnej Cirkvi o modlitbe, pôste, pokánie, znamenie kríža pod. (Nepredajná)...
Čítajte viac »
15 apr

Ignacik Marek: Poučné slová Ján Kresťankin

Poučné slová. Ján Kresťankin, významný ruský mních a archimandrita prináša čitateľovi hodnotné poučenia a duchovné rady. Kniha je výberom z diela známeho ruského kazateľa a duchovníka. Archimandrita Ján Kresťankin, vo svete sa volal Ivan Michajlovič, narodil sa 11. apríla 1910...
Čítajte viac »
15 apr

Ignacík Marek: Poučenia starcov Optimskej pustovne

Ako viesť správny duchovný život ? Odpovede dáva výber krátkych poučení o duchovnom živote od veľkých starcov Optinskej pustovne. Kniha prináša poučenia známych starcov a mníchov Optinskej pustovne s krátkymi životopismi. Hodnota ich myšlienok je pre súčasného kresťana zreteľná a...
Čítajte viac »