Spolok svätého Vojtecha: Všeobecné direktórium pre katechizáciu

12 apr

Druhý Vatikánsky koncil nariadil vypracovať “direktórium pre katechetickú výuku kresťanského ľudu.” Pápež Pavol VI. Ho definítivne schváli 18. 3. 1971 a 11. apríla toho istého roku promulgoval pod názvom Všeobecné katechetické direktórium. (Predajné á 2,79 €)