Warren Rick: Život s jasným cieľom

13 apr

Kniha Život s jasným cieľom je manifestom kresťanského života 21. storočia… života založeného na večných, nie na kultúrnych hodnotách.