8. Hlas

3 okt

Tropár Z výšin nebies zostúpil si, Dobrotivý. – Na tri dni ťa do hrobu uložili, – aby si nás zbavil večných múk. – Ty si náš život i naše vzkriesenie. – Sláva tebe, Pane. Kondák Keď si vstal z mŕtvych, vzkriesil si zosnulých. – Aj Adamovi si vrátil … Read More »

7. Hlas

3 okt

Tropár Svojím Krížom smrť si premohol – a lotrovi si daroval raj. – Plač žien si premenil na radosť, Kriste Bože, – a oznámil si apoštolom, že si už vstal z mŕtvych. – Svetu si preukázal – veľké milosrdenstvo. Kondák Smrť už nebude viac vládnuť človeku. – Lebo zostúpil … Read More »

6. Hlas

3 okt

Tropár Pri tvojom hrobe zjavili sa anjelské Sily. – Strážcovia padli ako mŕtvi. – Vonku Mária stála a tvoje presväté telo hľadala. – A ty si peklo plienil, – lebo ťa už raniť nemohlo. – Z mŕtvych si vstal a Matke sa ukázal. – Sláva tebe, Pane, Darca života. Kondák … Read More »

5. Hlas

3 okt

Tropár Veriaci, oslavujme Slovo, – večné ako Otec i Svätý Duch, – lebo pre nás sa zrodilo z Márie Panny. – Ospevujme ho a klaňajme sa mu. – Veď v tele vystúpilo na Kríž. – Pretrpelo hrôzy smrti a vzkriesilo zosnulých – svojím slávnym zmŕtvychvstaním. Kondák Do podsvetia si zostúpil, Spasiteľ. – … Read More »

4. Hlas

3 okt

Tropár Keď sa učenice od anjela dozvedeli – o radostnom Pánovom vzkriesení, – že prestala dedičná kliatba, – prešťastné zvestovali apoštolom: – „Už je zničená moc smrti, – lebo Kristus ako Boh vstal z mŕtvych – a daroval svetu veľkú milosť.“ Kondák Môj Spasiteľ a Vykupiteľ – z pút hrobu ako Boh … Read More »

3. Hlas

3 okt

Tropár Veseľte sa, nebesá, a plesaj, zem, – lebo svojou pravicou Pán urobil veľký čin: – Svojou smrťou premohol smrť – a stal sa prvorodeným z mŕtvych. – Vyslobodil nás z útrob pekiel – a svetu preukázal veľké milosrdenstvo. Kondák Vstal si slávne z hrobu, Kriste, – a vyslobodil si nás z väzenia smrti. – … Read More »

2. Hlas

3 okt

Tropár Keď si zostúpil k smrti, Život nesmrteľný, – žiarou svojho božstva premohol si peklo. – Zosnulých si vyviedol z hlbín podsvetia. – Všetky nebeské mocnosti volali: – „Sláva tebe, Darca života, Kriste, Bože náš.“ Kondák Vstal si z hrobu, všemocný Spasiteľ. – Peklo žaslo, keď ten div … Read More »

1. Hlas

3 okt

Tropár Hoc aj Židia kameň zapečatili – a vojaci tvoje sväté telo strážili, – predsa tretieho dňa si vstal z hrobu – a daroval si život svetu. – Preto ti nebeské sily spievali: – „Sláva tvojmu vzkrieseniu, Kriste, – sláva tvojmu kráľovstvu. – Sláva tvojej prozreteľnosti, jediný ľudomilný.“ Kondák Slávne … Read More »