Služba v čase dažďov

3 okt

Tropár, 2. hlas Bože, s láskou zhliadni na svoj ľud, – hoci sa proti tebe previnil, – ale teraz činí pokánie – a v po­kore padá pred tebou na kolená. – Zmiluj sa nad ním a zbav ho svojho spravodlivého hnevu – na príhovor Bohorodičky, láskyplný Pane. Kondák, … Read More »

Služba v čase sucha

3 okt

Tropár, 2. hlas Pokry, Pane, oblohu mrakmi – a zošli nám potrebný dážď, – aby tvojim služobníkom priniesla zem hojnú úrodu – a nasýtila všetko živé na zemi, – na príhovor Bohorodičky i všetkých svätých. Kondák, 6. hlas Tvorca a Živiteľ náš, darca všetkého dobra, – pred tebou padáme … Read More »

Služba za cestujúcich

3 okt

Tropár, 2. hlas Ty si cesta, pravda, Kriste. – Preto pošli svojho anjela, – aby sprevádzal na cestách tvojho služob­níka, – ako Rafael viedol Tobiáša. – Nech ho chráni od zlého a utvrdzuje v dobrom – s tvojou pomocou, láskyplný Bože. Kondák, 2. hlas Ty sám, Spasiteľ, si … Read More »

Služba za chorých

3 okt

Tropár, 4. hlas Zostúp z nebeských výšin, Kriste, – a navštív svojho trpiaceho služobníka. – Zbav ho útrap a choroby. – Daj, aby vstal z bolestnej postele – a s po­mocou Bohorodičky velebil teba, – ktorý nás skutočne miluješ. Kondák, 5. hlas Navštív, milosrdný Kriste, chorého – a zbav ho ťažkej nemoci. – … Read More »

Služba za pomoc Svätého Ducha

3 okt

Tropár, 2. hlas Stvoriteľ všetkých vecí, – ty svojou múdrosťou riadiš vesmír. – Preto požehnaj dielo, ktoré k tvo­jej cti začíname. – Chráň nás od každého nešťas­tia, lebo ty jediný si všemohúci – a nás dokonale miluješ. Kondák, 6. hlas Všemohúci Bože, rýchle prichádzaš na pomoc … Read More »

Služba za pokoj

3 okt

Tropár, 6. hlas Riekol si, Pane, svojim apoštolom: – „Pokoj vám zanechávam, – svoj pokoj vám dávam.“ – Preto udeľ mier aj našim dňom. – Odvráť od nás roz­broje a vojny, – aby sme ti pokorne slúžili – a tvoju dobrotu velebili. Kondák, 5. hlas Kriste, ty si … Read More »

Služba na poďakovanie

3 okt

Tropár, 4. hlas My, tvoji nedôstojní služobníci, Pane, – vrúcne ti ďakujeme za prijaté dobrodenia, – ktoré si nám preukázal. – Oslavujeme ťa a chválime – a s po­kor­nou úctou ti spievame: – „Sláva tebe, dobrotivý Vládca.“ Kondák, 3. hlas Hoci sme neužitoční služobníci, Kriste, – obdaril si … Read More »