3 okt

Sobota – Všetkým svätým

Tropár, 2. hlas Apoštoli, proroci a mučeníci, – biskupi, vyznávači a všetci spravodliví, – dobrý boj ste bojovali a vieru statočne vyznávali. – Dôverovali ste Spasiteľovi. – Preto vás vrúcne prosíme, – prihovorte sa za nás u Dobrotivého, – aby spasil naše duše. Kondák, 8. hlas Ako svoje prvotiny, Pane, –...
Čítajte viac »
3 okt

Piatok – Krížu

Tropár, 1. hlas Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom. Kondák, 4. hlas Dobrovoľne si pnel na Kríži, Kriste. – Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. – Poteš svätú...
Čítajte viac »
3 okt

Štvrtok – Apoštolom a Mikulášovi

Tropár, 3. hlas Svätí apoštoli, proste milostivého Boha, – aby našim dušiam odpustil hriechy. Tropár, 4. hlas Boh, večná pravda, ukázal ťa svojmu stádu – ako príklad viery, vzor svätosti a učiteľa zdržanlivosti. – Tvoja pokora ťa povýšila a chudoba obohatila, – otče, arcipastier Mikuláš. – Pros...
Čítajte viac »
3 okt

Utorok – Jánovi Krstiteľovi

Tropár, 2. hlas Pamiatku spravodlivých oslavujeme chválospevmi. – Ale teba, Predchodca, uctilo svedectvo Pánovo. – Bol si vyvýšený nad všetkých prorokov, – lebo si pokrstil Predpovedaného. – Ochotne si trpel za pravdu. – V predpeklí si zvestoval príchod vteleného Boha, – ktorý prišiel, aby zbavil svet hriechu –...
Čítajte viac »
3 okt

Pondelok – Anjelom

Vojvodcovia nebeských vojsk, – ustavične vás prosíme my nehodní: – Pomáhajte nám svojimi modlitbami. – Chráňte nás záštitou svojej slávy, – my vám úctu vzdávame a vrúcne voláme: – „Vysloboďte nás z bied, – kniežatá nebeských mocností.“ Kondák, 2. hlas Vojvodcovia nebies, služobníci Božej slávy, – kniežatá anjelov a ochrancovia...
Čítajte viac »