Deviata hodinka

2 okt

Podľa liturgickej tradície východných cirkví je táto hodinka prvou večernou bohoslužbou. Zodpovedá našej pätnástej hodine. Je to čas Kristovej smrti na kríži. Cirkev nám pripomína úžasné súženie, ale súčasne spásou naplnené udalosť, keď Ježiš Kristus po smrteľnom zápase odovzdal svoju … Read More »

Šiesta hodinka

2 okt

Čas tejto modlitby zodpovedá našej dvanástej hodine. Cirkev nás zvoláva na modlitbu v čase ukrižovania Ježiša Krista za naše hriechy a za hriechy celého sveta. Je to najpríhodnejšia doba na pokánie a na skrúšenosť srdca nad vlastnými hriechmi a čas … Read More »

Tretia hodinka

2 okt

Čas modlitby tejto hodinky zodpovedá našej deviatej hodine dopoludnia. Modlitby obsahujú spomienky na tajomstvá dejín spásy, ktoré sa odohrali v tomto čase. Judášova zrada, potupenie a súd pred Pilátom, až po Kristovo putovanie na Golgotu. Pripomíname si tiež zostúpenie Svätého … Read More »

Prvá hodinka

2 okt

Prvú hodinku slávime po skončení utierne, ak sa koná, a to pri východe Slnka, ktoré nám pripomína Krista, pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka. Začína nový deň, ktorý nám Boh dáva na konanie skutkov zbožnosti. K tejto dobe dňa sa … Read More »

Večerné modlitby

2 okt

Je zvykom človeka, že po skončení určitého obdobia bilancuje. Tak aj kresťan, keď skončí deň, ktorý mu pripravil Boh, mal by konať podobne. Mal by večer, prv než zaspí, vo chvíli ticha prejsť celý deň, či ho naplnil skutkami podľa … Read More »

Ranné modlitby

2 okt

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov. Ak niet kňaza:Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami. Ľud: Amen Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe. Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, … Read More »