5. Ó, najsvätejšia, ó, najčistejšia,

3 okt

Ó, najsvätejšia, ó, najčistejšia,– požeh­naná Mária. – |: Duchom vedená, nepoškvr­nená, – oroduj, oroduj za nás. 😐 2. Úte­cha čistá, ochrana istá, – požehnaná Má­ria. – |: V teba dúfame, k tebe voláme, – oroduj, oroduj za nás. 😐 3. V poslednej chvíli dodaj nám sily, – požehnaná Mária. – |: So Synom nás zmier, duši udeľ … Read More »

4. Keď unavený búrkou života

3 okt

Keď unavený búrkou života – začínam klesať jak loďka vratká. – |: Posilňuj, zachráň, zahynúť nedaj, – ó, Božia Matka. 😐 2.Keď ma hriech vábi, svedomie ťaží, – cesta široká je krivá, vratká. – |: Vlej duši vieru, nádej a silu, – ó, Božia Matka. 😐 3. Keď utrpenie v ťažkej hodine – chce … Read More »

3. Potešenie zarmútených

3 okt

Potešenie zarmútených, – k tebe, Matka, ideme, – útočište opustených, – k tebe sa my vinieme. – Ó, prečisté srdce Matky, – plné lásky, dobroty, – aj hriešnikov k sebe vinie – srdce plné ochoty. 2.Srdce Panny, srdce čisté, – plné Božích milostí, – útočište naše isté, – nauč nás žiť v ti­chosti. – Ó, … Read More »

2. Ó, Mária, Matka Božia prečistá

3 okt

Ó, Mária, Matka Božia prečistá, – pros vždy za nás svojho Syna, Ježiša Krista. –R: Jasná Zornica, naša Orodovnica, – svätá prečistá Panna Mária. 2. Ó, Mária, tys’ kresťanov útecha, – pros vždy za nás svojho Syna, Ježiša Krista. – R: 3. Ó, Mária, Orodovnica naša, – pros vždy … Read More »

1. Prarodičovský hriech rozvial

3 okt

Prarodičovský hriech rozvial – tichý raj jak vietor dym, – rajské dvere zapečatil – anjel Boží cherubín. 2.Pominula radosť raja, – rozmo­hol sa hriechu zvod, – kliatba pýchy ako kameň – zadlávila ľudský rod. 3.A tak smutno, veľmi ťažko, – bolo v svete mnoho liet, – hľa, až raz z koreňa … Read More »