Služba svätej mučenici

3 okt

Tropár, 4. hlas Ježiš, tvoja ovečka povie meno, – volá mocným hlasom: – Milujem ťa, Ženích môj. – So slzami ťa hľadám. – Krstom som s tebou ukrižovaná i po­cho­vaná. – Pre teba trpím, s tebou chcem kraľo­vať. – Pre teba umieram, aby som s tebou vstala z mŕtvych. – Prijmi ma … Read More »

Spoločná služba hieromučeníkom

3 okt

Tropár, 4. hlas Bože našich otcov, – vždy s nami láskavo zaob­chádzaš. – Neodopieraj nám svoje milosrden­stvo, – ale na ich príhovor udeľ nám pokojný život. Kondák, 3. hlas Biskupi a mučeníci, – zišli sme sa, aby sme vás oslávili. – Vy ste lúče nezapadajúceho Slnka. – Ožiarili … Read More »

Služba hieromučeníkovi

3 okt

Tropár, 4. hlas Hieromučeník povie meno, bol si nástupcom apoš­tolov. – Riadil si sa ich príkladom. – Posilňovaný zjaveniami pokračoval si v ich duchovnom poslaní. – Preto ako učiteľ slova pravdy – aj vlastnú krv si za ňu vylial. – Pros za nás Krista Boha, – aby … Read More »

Spoločná služba mučeníkom

3 okt

Tropár, 1. hlas Prosíme ťa, láskyplný Bože, – pre mučenícku smrť svojich svätých, – ktorú podstúpili z lásky k tebe, – zmiluj sa nad nami a uzdrav naše bolesti. Kondák, 2. hlas Mučeníci Boží, boli ste ako jasné svetlá. – Všetko tvorstvo oslňujete jasom svojich divov. – Choroby … Read More »

Služba mučeníkovi

3 okt

Tropár, 4. hlas Pane, tvoj mučeník povie meno, – za svoje utrpe­nie prijal nevädnúci veniec slávy – od teba, nášho Boha, – lebo s tvojou pomocou zvíťazil nad muči­teľ­mi – a zničil zlobu diablovu. – Na jeho príhovor spas naše duše. Kondák, 2. hlas Prišiel si ako … Read More »

Služba prepodobnému

3 okt

Tropár, 8. hlas Prepodobný otec povie meno, – iste bude spasený ten, čo ťa nasleduje. – Vzal si svoj kríž a kráčal si za Kristom. – Prísne si krotil svoje telo. – A tak si aj druhých učil. – Lebo telo smrťou pominie. – Ale duša je nesmrteľná. – … Read More »

Spoločná služba svätiteľom

3 okt

Tropár, 4. hlas Bože našich otcov, – vždy s nami láskavo zaob­chádzaš. – Neodopieraj nám svoje milosr­den­stvo, – ale na ich príhovor udeľ nám pokojný život. Kondák, 8. hlas Ako učiteľov pravdy a ozdobu biskupského stavu – ospevuje vás Cirkev piesňami. – Vyproste svojim vrúcnym ctiteľom, – aby … Read More »

Služba svätiteľovi

3 okt

Tropár, 4. hlas Boh, večná pravda, ukázal ťa svojmu stádu – ako príklad viery, vzor svätosti a učiteľa zdržanli­vosti. – Tvoja pokora ťa povýšila a chudoba oboha­tila, – otče, arcipastier povie meno. – Pros Kris­ta Boha, – aby spasil naše duše. Kondák, 2. hlas Ako hrom, Bohom … Read More »