3 okt

Spoločná služba svätým apoštolom

Tropár, 3. hlas Svätí apoštoli, proste milostivého Boha, – aby našim dušiam odpustil hriechy. Kondák, 4. hlas Múdri apoštoli Pánovi, – oslavujeme vašu ctihodnú pamiatku. – Lebo vy ste odnože Krista, Viniča, – prinášajúce plody dobrých skutkov, – nalievajúce nám víno spásy, – prameň večného potešenia. –...
Čítajte viac »
3 okt

Služba svätému apoštolovi

Tropár, 3. hlas Svätý apoštol povie meno, pros milostivého Boha, – aby našim dušiam odpustil hriechy. Kondák, 4. hlas Svätý apoštol povie meno, – Boh ťa daroval Cirkvi ako jasnú hviezdu. – Tvoje nespočetné zázraky ju ožarujú. – Preto prosíme Krista: – Najláskavejší Pane, spas...
Čítajte viac »
3 okt

Služba svätému prorokovi

Tropár, 2. hlas Oslavujeme, Pane, pamiatku tvojho proroka povie meno, – preto ťa prosíme, spas naše duše. Kondák, 4. hlas Svätým Duchom osvietené tvoje srdce – stalo sa schránkou jasného proroctva. – Budúce veci si predvídal ako prítomné. – Preto ťa ctíme, bla­žený a slávny...
Čítajte viac »
3 okt

Služba Presvätej Bohorodičke

Tropár, 4. hlas My hriešni pokorne a vrúcne sa teraz utiekame k Bohorodičke. – Pokloňme sa jej a z hlbín duše volajme: – „Pomôž nám, Vládkyňa, a zľutuj sa nad nami. – Zachráň nás, lebo hynieme pre množstvo našich hriechov. – Neprepúšťaj naprázdno svojich služobníkov, – lebo ty jediná...
Čítajte viac »