Deväť cudzích hriechov

3 okt

Mlčať pri hriechu iných. Nebrániť iným v hriechu. Prikazovať iným hrešiť. Obhajovať hriechy. Chváliť hriechy iných. Navádzať iných k hriechu. Radiť iným k hriechu. Pomáhať iným k hriechu. Schvaľovať hriechy iných.

Osem hlavných pokušení

3 okt

Ústupok bruchu. Smilstvo. Láska k peniazom. Smútok. Hnev. Duchovná znechutenosť. Márna sláva. Namyslenosť. (Podľa Evagria Pontského († 399) koreňom týchto zlých myšlienok je nezriadená láska k sebe samému)

Šesť hriechov proti Svätému Duchu

3 okt

1. Odporovať poznanej kresťanskej pravde. 2. Mať zatvrdlivé srdce proti spasiteľnému napomínaniu. 3. Opovážlivo sa spoliehať na Božie Milosrdenstvo. 4. Zúfať nad Božím milosrdenstvom. 5. Závidieť svojmu blížnemu Božiu milosť. 6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti.

Do neba volajúce hriechy

3 okt

1. Úmyselná vražda (tu patrí i úmyselný potrat) 2. Neprirodzené uspokojovanie pohlavného pudu. 3. Potláčanie dôstojnosti ľudskej osoby a náboženskej slobody. 4. Páchanie krivdy na cudzincoch, vdovách a sirotách. 5. Zadržanie alebo odoprenie zaslúženej mzdy.

Blaženstvá

3 okt

„Blažení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blažení plačúci, lebo oni budú potešení. Blažení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blažení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blažení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blažení čistého … Read More »

Skutky duchovného milosrdenstva

3 okt

Hriešnikov napomínať Nevedomých vyučovať Pochybujúcim dobre radiť Zarmútených tešiť Krivdu trpezlivo znášať Ubližujúcim odpúšťať Za živých a mŕtvych sa modliť