20 júl

Žalm 134 (135)

1 Aleluja. Chváľte meno Pánovo, chváľte ho, služobníci Pánovi, 2 ktorí ste v dome Pánovom a na nádvoriach domu nášho Boha. 3 Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý; ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné; 4 veď si Pán vyvolil Jakuba,...
Čítajte viac »
20 júl

Žalm 135 (136)

1 Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 2 Oslavujte Boha nad bohmi, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 3 Oslavujte Pána nad pánmi, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 4 On jediný koná veľké zázraky, lebo jeho milosrdenstvo...
Čítajte viac »
20 júl

Žalm 136 (137)

1 Na brehu babylonských riek, tam sme sedávali a plakali, keď sme si spomínali na Sion. 2 Na vŕby tejto krajiny vešali sme svoje citary. 3 Lebo tí, čo nás zajali, žiadali od nás spevy a tí, čo nás trápili,...
Čítajte viac »
20 júl

Žalm 137 (138)

1 Od Dávida. Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom, že si vypočul slová mojich úst. Budem ti hrať pred tvárou anjelov, 2 vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom. Tvoje meno budem oslavovať, pretože si milosrdný a verný a...
Čítajte viac »
20 júl

Žalm 138 (139)

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; 2 ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky: 3 či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú...
Čítajte viac »
20 júl

Žalm 139 (140)

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. 2 Osloboď ma, Pane, od zlého človeka a pred násilníkom ma chráň. 3 Veď oni zamýšľajú robiť zlo, deň čo deň podnecujú rozbroje. 4 Ako had si ostria jazyky, za perami majú jed vreteníc. 5 Pane,...
Čítajte viac »
20 júl

Žalm 140 (141)

1 Dávidov žalm. Pane, k tebe volám, ponáhľaj sa mi pomôcť, počuj môj hlas, keď volám ku tebe. 2 Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta. 3 Pane, k mojim ústam...
Čítajte viac »
20 júl

Žalm 141 (142)

1 Poučný chválospev. Dávidova modlitba, keď bol v jaskyni. 2 Nahlas volám k Pánovi, nahlas a úpenlivo prosím Pána; 3 nariekam pred ním a rozprávam mu o svojom súžení. 4 Ja síce klesám na duchu, ale ty poznáš moje chodníky....
Čítajte viac »
20 júl

Žalm 142 (143)

1 Dávidov žalm. Pane, vyslyš moju modlitbu, pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu, pre svoju spravodlivosť ma vyslyš. 2 A svojho služobníka na súd nevolaj, veď nik, kým žije, nie je spravodlivý pred tebou. 3 Nepriateľ ma prenasleduje, zráža...
Čítajte viac »
20 júl

Žalm 143 (144)

1 Od Dávida. Nech je zvelebený Pán, môj ochranca, čo učí moje ruky zápasiť a moje prsty bojovať. 2 On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy, on je moje útočište a môj osloboditeľ, on je moja záštita, na...
Čítajte viac »