33. nedeľa po Päťdesiatnici – o mýtnikovi a farizejovi

19 júl

Podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi Ježiš Kristus vo svojom učení často používal podobenstvá, teda rozprávania, ktoré jasným a zrozumiteľným spôsobom vysvetľovali poslucháčom nejakú morálnu náuku, pravdu či cnosť. Podobenstvo sa ľahko počúva a ľahko si zapamätáme jeho obsah. Nedeľa Mýtnika … Read More »

34. nedeľa po Päťdesiatnici – o márnotratnom synovi

19 júl

Podobenstvo o márnotratnom synovi Sa považuje za najkrajšie podobenstvo v Novom zákone. Zjavuje nám nekonečné Božie milosrdenstvo a lásku. Inak poukazuje aj na vnútorný stav človeka v hriechu. Podobenstvo ako literárny žáner je krátkym vymysleným príbehom, ktorý prirovnaniami prebratými z … Read More »

Mäsopôstna sobota – Prvá zádušná

19 júl

Vlastným miestom spomienky a modlitieb za našich zosnulých je vo východnej cirkvi byzantsko – slovanského obradu päť zádušných sobôt. Hoci sa u nás, podľa vzoru západnej cirkvi, slávi s veľkou dôstojnosť aj pamiatka zosnulých (2. novembra), nemali by sme zabúdať … Read More »

Syropôstna nedeľa – o vyhnaní prarodičov z raja

19 júl

V tento deň stojí veriaci na prahu začiatku vlastného pôstneho obdobia. V sobotu pred syropôstnou nedeľou si Cirkev pripomína svätých, rehoľníkov, pustovníkov, mučeníkov, mužov a ženy, ktorí sa posväcovali pôstom. Pri bohoslužbách sa čítajú ich mená (cca 192). Veľký pôst … Read More »

Prvý deň Veľkého pôstu

19 júl

Podľa liturgického počítania (vnímania) času sa deň začína večerom, čiže večierňou predchádzajúceho dňa. To znamená, že samotný Veľký pôst sa začína večer na Syropustnu nedeľu kajúcou večierňou. Bohoslužba sa začína ako slávnostná (Veľká) večiereň so slúžiacimi vo svetlých rúchach. Takáto … Read More »

Prvá pôstna nedeľa o úcte svätých ikon

19 júl

Prvá nedeľa Veľkého pôstu sa nazýva Nedeľou pravoslávia (môžeme sa stretnúť aj s názvami Nedeľa ortodoxie alebo Nedeľa o úcte svätých ikon). O akom pravosláví sa tu hovorí? Slovo pravoslávie – z gréckeho orthodoxia – označuje pravú vieru a pravdivé … Read More »

Druhá pôstna sobota – druhá zádušná

19 júl

Vlastným miestom spomienky a modlitieb za našich zosnulých je vo východnej cirkvi byzantsko – slovanského obradu päť zádušných sobôt. Hoci sa u nás, podľa vzoru západnej cirkvi, slávi s veľkou dôstojnosť aj pamiatka zosnulých (2. novembra), nemali by sme zabúdať … Read More »

Druhá pôstna nedeľa

19 júl

Na druhú nedeľu Veľkého pôstu oslavujeme pamiatku sv. Gregora Palamu, metropolitu solúnskeho, ktorý žil v 14. storočí. “Pravoverné pravdy znovu naučil a semeno viery dobre rozmnožil a ako postiaci sa prejavil.”11 Takýmto obrazom sme oslavovali víťazstvo ortodoxie a v túto … Read More »

Tretia pôstna sobota – tretia zádušná

19 júl

Vlastným miestom spomienky a modlitieb za našich zosnulých je vo východnej cirkvi byzantsko – slovanského obradu päť zádušných sobôt. Hoci sa u nás, podľa vzoru západnej cirkvi, slávi s veľkou dôstojnosť aj pamiatka zosnulých (2. novembra), nemali by sme zabúdať … Read More »