29 aug

O hneve za napomenutie

Aký je ten, čo sa hnevá za napomenutie? Ten nepozná nebezpečenstvo hriechu zo strany urazeného Boha, nepozná osoh z pokánia a neverí tomu, čo povedal: že kto miluje, trestá včas. Pozbavuje sa osohu, ktorý dosiahol ten, čo povedal: „Nech ma...
Čítajte viac »
29 aug

O vzájomnej láske II.

Ako nadobudnúť lásku k blížnemu? Predovšetkým tak, že sa budeme báť prestúpiť príkaz Pána, ktorý povedal: „…kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev“ (Jn 3, 36); keď sa budeme snažiť dosiahnuť život večný, „jeho príkaz je...
Čítajte viac »
29 aug

O vzájomnej láske I.

Aká má byť vzájomná láska? Taká, akú ukázal a naučil Pán slovom: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich nepriateľov“ (Jn...
Čítajte viac »
29 aug

O vyhľadávaní cti

Či sa sluší starať sa o to, aby ma ľudia uctievali? Apoštol nás naučil dávať každému to, čo mu patrí: „Komu česť, tomu česť“ (Rim 13, 7), ale je zakázané starať sa o to, aby nás ľudia uctievali, lebo Pán...
Čítajte viac »
29 aug

O výchove silnej vôle

Ako si môže (človek) vypestovať silnú vôľu? Predovšetkým treba pamätať, že sám Pán bol pre nás poslušný Otcovi až do smrti (Flp 2, 8). Potom, keď bude presvedčený o sile prikázania, že je ono večným životom, ako je napísané (Jn...
Čítajte viac »