28. júl – Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas (Náš otec svätý Inocent, rímsky pápež.)

28 júl

28. 7. Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas Mená dnešných svätcov majú grécky pôvod;  Prochor znamená „vedúci tanečník“, meno Nikanor „víťaz“,  Timon znamená „uctievaný“ a meno Parmenas „vytrvalý“. Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas patrili k siedmim diakonom  prvotnej cirkvi v Jeruzaleme. … Read More »

27. júl – Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. Náš sv. otec Kliment Divotvorca, ochridský arcibiskup

27 júl

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená „milosrdný“. O dnešnom mučeníkovi chýbajú overené bibliografické údaje. Podľa neskorších gréckych legendárnych životopisov z 5. a 6. storočia, sa vraj narodil pohanskému otcovi a kresťanskej matke v Nikomédii … Read More »

22. júl – Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna. Návrat pozostatkov svätého hieromučeníka Fóka. Svätá mučenica Marcela z Chiosu.

22 júl

Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna … Návrat pozostatkov svätého hieromučeníka Fóka Jeho meno má grécky pôvod a znamená „tesnenie“. Ako spomínajú grécke synaxáre, biskup Fókas sa narodil v meste Sinope na konci 1. storočia. Od svojej mladosti viedol čnostný … Read More »