29. marec – Náš prepodobný otec Marek, aretúzsky biskup, a Cyril, diakon a ďalší, ktorí trpeli v časoch mučiteľa Juliána. Svätý Eustatios Vyznávač, bitýnijský biskup.

29 mar

Náš prepodobný otec Marek, aretúzsky biskup, a Cyril, diakon a ďalší, ktorí trpeli v časoch mučiteľa Juliána. Meno Marek má latinský pôvod a znamená „mužný“. Meno Cyril pochádza z gréčtiny a znamená „pán“. Dnešní mučeníci žili za čias pohanského cisára Juliána … Read More »

25. marec – Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne. Svätý Senupios Divotvorca z Latoma. Svätá mučenica Teodula.

25 mar

Zvestovanie Presvätej Bohorodičke Svätý Senupios Divotorca z Latoma V deň, kedy Gréckokatolícka cirkev slávi spoločne s Rímskokatolíckou sviatok Zvestovania, ktorý je v Géckokatolíckej cirkvi prikázaným sviatkom, spomína si aj na svätého Senupia Divotvorcu z Latoma. Meno svätého Senupia je spojené so … Read More »