26 dec

26. december – Zhromaždenie k presvätej Bohoridičke. Pamiatka svätého hieromučeníka Eutymia, sardského biskupa.

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke Gréckokatolícka cirkev v druhý vianočný deň slávi sviatok Zhromaždenia k presvätej Bohorodičke. Postavenie Márie v diele spásy zodpovedá významu a množstvu jej sviatkov. Popri sviatku Počatia, Narodenia, Zvestovania, Zosnutia a Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu patrí aj...
Čítajte viac »
25 dec

25. december – Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svätí mudrci Melichar, Gašpar a Baltazár.

Svätí mudrci Melichar, Gašpar a Baltazár V deň, keď Gréckokatolícka cirkev spoločne s Rímskokatolíckou slávia sviatok Narodenia Pána, pamätá Gréckokatolícka cirkev aj na troch mudrcov Melichara, Gašpara a Baltazára. Mená Melichar a Baltazár majú hebrejský pôvod. Melichar znamená „kráľ svetla“...
Čítajte viac »
24 dec

24. december – Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá prepodobná mučenica Eugénia. Svätý apoštolom rovný Naum Ochridský, žiak sv. Cyrila a Metoda.

Prepodobná mučenica Eugénia Jej meno má grécky pôvod a znamená „urodzená“. Rímska mučenica Eugénia bola pochovaná na Coemetrium aproniani pri Via Latina. Hieronymovo martyrológium, ako aj verónsky sakramentár spomínajú dnešnú sväticu 25. decembra. Nezachovali sa, žiaľ, takmer žiadne biografické údaje. Hlavnými centrami jej...
Čítajte viac »
19 dec

19. december – Svätý mučeník Bonifác.

Svätý mučeník Bonifác Jeho meno má latinský pôvod a znamená „dobrodinec“. Bonifác sa uctieva ako mučeník. V najstarších gréckych životopisoch chýbajú údaje o mieste a dátume jeho mučeníckej smrti. Metaphrastes a neskôr aj Teodor Prodromos spracovali jeho životopis. V latinských prekladoch sa už...
Čítajte viac »