Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2009/2010

26 jún
22. 05. 2010 – DKÚ PA – A Pán odpovedal: Nech vytiahne Júda! Hľa, krajinu mu dám do ruky.“ (Sdc 1,2)
„Nech vedia, že ty, Pane, si jediný Boh a si slávny po celom zemskom okruhu.“ (Dan 3, 45)
Biblická olympiáda (BO) 2009/2010 je ukončená. No zápas o pravé hodnoty, ktorý bol spoločnou myšlienkou biblických kníh tohtoročnej olympiády, sa neskončil. Ostáva v účastníkoch ako posolstvo do celého života, ako výzva i povzbudenie. Predmetom BO boli knihy Sudcov, Daniel, Jakubov list a List Filemonovi. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách: 1. kategória (5. – 9. ročník ZŠ) a 2. kategória (G a SŠ).

Vyvrcholením BO bolo národné kolo, ktoré sa konalo 18. – 19. 5. 2010 pre 1. kategóriu a 19. – 20. 5. 2010 pre 2. kategóriu v Košiciach. Toto kolo bolo organizačne zabezpečené Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n.o. a DKÚ Košickej arcidiecézy. V každej z kategórii sa ho zúčastnilo 10 družstiev, ktoré do Košíc prišli z jednotlivých diecéz Slovenska.

Prvé – „nesúťažné“ – dni sa niesli v duchu poznávania mesta Košice i vzájomného zoznámenia sa a besedy. Druhé – „súťažné“ – dni, ktoré aj napriek tomu, že boli poznačené bojom o umiestnenie, sa niesli v pokojnej atmosfére. Sedem súťažných kôl a hodnotenie päťčlennej poroty na čele s biblistom Doc. BibLic. Františkom Trstenským rozhodlo o poradí zúčastnených družstiev. Vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie cien v oboch kategóriách obohatil svojou prítomnosťou i požehnaním vladyka Milan Chautur, ktorý poukázal na potrebu nielen vedomostne poznať Božie Slovo, ale prakticky ho uskutočňovať vo svojom živote. 

Umiestnenie gréckokatolíckych družstiev:
 
1. kategória (5. – 9. roč. ZŠ)
6. miesto: ZŠ Okružná, Michalovce (Košická eparchia)
9. miesto: Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov (Prešovská archieparchia)
2. kategória (SŠ)
6. miesto: Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov (Košická eparchia)
6. miesto: Gymnázium P. P. Gojdiča, Prešov (Prešovská archieparchia)

 

Please follow and like us:
Počet videní: : 47