17 dec

Ciele a perspektívy náboženstva/náboženskej výchovy

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

DKÚ PA  – V tomto duchu sa niesol odborno-metodický seminár, ktorý dňa 13. 12. 2018 zorganizoval Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov /MPC RP Prešov/ v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Prešovskej archieparchie. Na úvod všetkých učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy privítal JUDr. Ľubomír Jankura, riaditeľ /MPC RP Prešov/. Vo svojom úvodnom príhovore predstavil nového metodika /MPC RP Prešov/ pre náboženstvo/náboženskú výchovu  doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD. Po úvodnej modlitbe sa ujal slova o. ThLic. Martin Krajňák, lektor seminára, ktorý jasne vytýčil ciele katechézy v odovzdávaní vlastnej skúseností pri ohlasovaní Božieho slova.

Ciele a perspektívy náboženstva/náboženskej výchovy.pdf

Ciele a perspektívy náboženstva/náboženskej výchovy.ppt

Fotogaléria