Conway

17 aug

Conway v štáte Arkansas vošla do svojho domu a keď chcela zdvihnúť telefónne slúchadlo, prepadol ju vlamač. Vytrhol zo steny telefónnu šnúru a žene rozkázal, aby vošla do skrine. Hartmanová si kľakla na kolená a spýtala sa vlamača, či sa za neho môže pomodliť: „Chcem, aby ste vedeli, že Boh vás miluje a odpustí vám,“ povedala. Vlamač sa ospravedlnil za svoj čin. Potom zakričal na ženu, ktorá sedela v nákladnom pick-upe: „Musíme to všetko vyložiť. Toto je kresťanský dom a kresťanská rodina. Nemôžeme im to predsa urobiť.“ Hartmanová ďalej kľačala na kolenách a vlamač vrátil všetok nábytok, ktorý vzal z domu. Potom vybral náboje z pušky, pušku podal Hartmanovej a išiel k dverám. Keď sa modlíme za našich nepriateľov, je to neuveriteľne odzbrojujúce.

Please follow and like us:
Počet videní: : 84