Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane!

17 júl

14. 04. 2011 – DKÚ PA – Milí kňazi a katechéti!
O niekoľko dní sa na Slovensku uskutoční sčítanie ľudu. Aj, keď sa táto udalosť možno priamo nedotýka žiakov, je možné prostredníctvom detí zasiahnuť aspoň rodičov, napr. cez domácu úlohu – vytvorenie si vlastného rodokmeňa rodiny. Keďže sčítanie ľudu je určené na 21. mája, odporúčame hodinu zrealizovať začiatkom, resp. do polovice mája. Vyučovacia hodina je ako inšpirácia, môžete si ju vhodne doplniť.
I. stupeň ZŠ: Príloha č. 1, č. 2, č. 3, č. 4; II. stupeň ZŠ a SŠ: Príloha č. 5.

Please follow and like us:
Počet videní: : 30