Do Prešova zavítali mladí výtvarníci

12 máj

DKÚ PA – Gréckokatolícky arcibiskupský úrad v Prešove sa stal miestom stretnutia mladých výtvarníkov z Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie s vladykom Petrom, apoštolským administrátorom sede vacante Prešovskej archieparchie. Prví traja víťazi z každej kategórie archieparchiálneho – krajského kola v dvoch výtvarných súťažiach Biblia očami detí a mládeže a Východní svätí pre súčasnosť prijali pozvanie na toto stretnutie a do Prešova zavítalo 34 žiakov a študentov v sprievode svojich rodičov a učiteľov. V Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove boli o. kaplánom Jakubom Jurčišinom oboznámení s históriou chrámu i pokladmi, ktoré v podobe ostatkov našich svätých i blahoslavených, ktoré v sebe ukrýva. Nasledovala prehliadka priestorov a výstavky arcibiskupského paláca a samotné stretnutie s vladykom Petrom v sále biskupov. Každý zo súťažiacich predstavil vladykovi svoju prácu a bol odmenený diplomom i vecnými cenami. V tento deň sa v Katolicko- pedagogickom a katechetickom centre, n.o. /KPKC/ v Levoči konalo aj vyhodnotenie prác, ktoré v súťaži Biblia očami detí a mládeže postúpili z diecéznych kôl na celoslovenské. Výsledky neskôr budú zverejnené na stránke KPKC a stránke DKÚ PA.

Dňa 3. mája počas konania metropolitného – celoslovenského kola BS arcibiskup Cyril, košický eparchiálny biskup vyhodnotil práce v súťaži Východní svätí pre súčasnosť.

Záver stretnutia patril spoločnej fotografii a s archijerejským požehnaním sa zúčastnení pobrali do svojich domovov.

Celoslovenská súťaž, ktorú v spolupráci s Diecéznymi katechetickými úradmi každoročne organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (www.kpkc.sk), je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií. Cieľom súťaže je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda. Privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh. Predmetom súťaže Biblia očami detí a mládeže sú biblické knihy, ktoré sú predmetom aj biblickej olympiády. V tomto školskom roku sú to Kniha Nehemiáš, Kniha Judit, Kniha ester a Prvý Petrov list.

Cieľom projektu Východní svätí pre súčasnosť je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť vo svojom kresťanstve východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka; prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do siedmich kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu, alebo farnosť. V tomto školskom roku to bola Bl. Miriam Terézia Demjanovičová

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 52