20 júl

Dobrý život

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

Dobre vie žiť ten, kto sa vie dobre modliť. Modlitba je kľúč do neba: modlitba sa vznáša hore a Božie milosrdenstvo zostupuje k nám dole. Ako telo žije potravou, tak vnútorný človek žije modlitbami a rozhovorom s Bohom. (sv. Augustín)