Druhá pôstna nedeľa

19 júl

Na druhú nedeľu Veľkého pôstu oslavujeme pamiatku sv. Gregora Palamu, metropolitu solúnskeho, ktorý žil v 14. storočí. “Pravoverné pravdy znovu naučil a semeno viery dobre rozmnožil a ako postiaci sa prejavil.”11 Takýmto obrazom sme oslavovali víťazstvo ortodoxie a v túto nedeľu si tiež pripomíname toto víťazstvo. Odsúdenie jeho nepriateľov a uznanie jeho učenia Cirkvou v 14. storočí bolo oslávené ako druhé víťazstvo ortodoxie a kvôli tomu bola jeho každoročná oslava písaná na druhú veľkopôstnu nedeľu. Vzhľadom na význam a dôležitosť týchto spomienok ich môžeme považovať za nezávislé na Veľkom pôste a tiež ich vynechať z rámca tejto eseje. Viac zahrnutými do Veľkého pôstu sú spomienky na sv. Jána Klimaka na štvrtú nedeľu a sv. Máriu Egyptskú na piatu nedeľu.

Please follow and like us:
Počet videní: : 54