Duchovné cvičenia katechétov

24 jún

19. 4. 2007 – DKÚ PE – Každý laik v Cirkvi, osobitným spôsobom však katechéta, resp. učiteľ náboženstva, je povolaný šíriť radostnú zvesť Ježiša Krista, byť Jeho „ľúbeznou vôňou“, a to predovšetkým medzi žiakmi v škole, či vo farnosti. Aby katechéta mohol byť „soľou, ktorá má chuť a svetlom, ktoré nezhasína“, potrebuje neustále rásť a rozvíjať sa, nielen po odbornej stránke, ale najmä duchovne. Preto sa každoročne konajú duchovné cvičenia pre katechétov, kde môžu načerpať a pookriať na duchu i na tele. Na výzvu Ježiša Krista nás tento rok odpovedalo 26 katechétov z Prešovskej eparchie a Košického apoštolského exarchátu. Stretli sme sa v dňoch 13.- 15. apríla 2007 v Gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove, kde sa duchovné cvičenia konali. Naša vďaka patrí otcovi Vladimírovi Skybovi, ktorý nám s trpezlivosťou a láskou lámal Božie slovo a sprevádzal nás celým týmto časom. Každý z nás mohol poznať, že práve povolanie, v ktorom sa nachádzame, je miestom našej záchrany, cestou nášho obrátenia a našej spásy. Práve v ňom sme povolaní prežívať radostnú zvesť a aj napriek pádom a ťažkostiam nasledovať Ježiša Krista, a tak dosiahnuť svätosť. K nej a k zjednoteniu s Bohom je povolaný každý z nás bez rozdielu povolania.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 44