Duchovné cvičenia pre katechétov

17 júl

05. 05. 2011 – DKÚ PA – V dňoch 29. 4. 2011 – 1. 5. 2011 sa v priestoroch Kňazského seminára bl. Pavla Petra Gojdiča konali duchovné cvičenia pre katechétov Prešovskej archieparchie pod vedením o. Františka Sochoviča. Duchovných cvičení sa zúčastnilo 13 katechétov a katechetiek. Témou duchovnej obnovy bolo poznávanie Božieho kráľovstva prostredníctvom rozjímania nad 3 podobenstvami o stratenej ovci, stratenej drachme a márnotratnom synovi. Duchovná obnova vyvrcholila spojením sa s celou univerzálnou cirkvou prostredníctvom sledovania procesu blahorečenia Jána Pavla II. Vďační Bohu aj o. Františkovi sme sa rozišli do jednotlivých farnosti, aby sme naďalej pokračovali vo zverenej misii.

Počet videní: : 28