Duchovné cvičenia pre katechétov a mládež

24 jún

28. 3. 2006 – DKÚ PE – V dňoch 24. – 26. marca 2006 sa v Eparchiálnom pastoračnom centre v Juskovej Voli uskutočnili duchovné cvičenia pre katechétov a mládež. Začali sa spoločnou večerou, po ktorej exercitátor Don ThLic. Ing. Jozef Luscoň, SDB, vysvetlil pojem a význam duchovných cvičení. Ďalší deň sa slávil sviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke, preto na začiatku bol rozoberaný hlbší význam tohto sviatku. V priebehu dňa odzneli témy ako civilizácia života a smrti, pohľad na trojrozmerného človeka – duch, duša, telo, spytovanie svedomia a hlbší význam modlitby, predovšetkým modlitby srdcom. Duchovné cvičenia sa ukončili v nedeľu spoločným obedom, po ktorom sa všetci, posilnení a povzbudení na duchu, vrátili opäť do svojej služby ohlasovania evanjelia na školách i vo farnosti.

Please follow and like us:
Počet videní: : 39