Duchovné cvičenia pre učiteľov náboženstva

19 feb

Mgr. Martina Mosorjaková – V dňoch 14.-17. februára 2019 sme našli miesto na stíšenie a načúvanie Božiemu hlasu počas duchovných cvičení pre katechétov v kláštore otcov redemptoristov v Michalovciach. Boli to krásne dni naplnené prednáškami, modlitbami, rozjímaním a eucharistickou adoráciou.

V súčasnej uponáhľanej dobe je pre každého z nás ťažké zastaviť sa a zahľadieť sa na seba, spoznať svoju skutočnú veľkosť a opravdivú biedu. Duchovné cvičenia nám dávajú k tomu veľký priestor. Vo svetle Božieho slova a v atmosfére modlitby sme spoznávali seba samého, skúmali sme neporiadok svojho života, hĺbku hriechu a jeho ničivú silu ktorá komplikuje všetky najdôležitejšie vzťahy: vzťah k Bohu , k sebe samému, k blížnym a k svetu, ale aj hlbšie vnímanie Božej lásky a dobroty. V meditáciách nás Ježiš pozýval na puste miesto do samoty, sadnúť si k Jeho nohám a uvedomiť si, že v živote nie je nič dôležitejšie, ako Jeho prítomnosť. V ďalšej meditácii sme rozobrali Blahoslavenstvá. Pripomenuli sme si, vytrvalosť v modlitbe a prinášanie dobrých skutkov. Ukončili sme nedeľou o Márnotratnom synovi, kde sme meditovali o nekonečnej láske a milosrdenstve nebeského Otca.

Duchovne nás sprevádzal otec Metod Lukačik, ktorému chceme poďakovať za obetavosť, trpezlivosť a precízne pripravené prednášky a zároveň mu vyprosujeme hojne Božie požehnanie.

duch-cv-foto

Please follow and like us:
Počet videní: : 46