Enviromentálne vzdelávanie zástupcov cirkví, pedagógov cirkevných a štátnych škôl, Košice 27. 10. 2000

12 apr

2000 10. 27.Prednášky, ktoré odzneli 27. 10. 2000. (Nepredajný)

Počet videní: : 28