Eparchiálne kolo Biblickej olympiády a Biblickej súťaže 2006/07

24 jún

20. 4. 2007 – DKÚ PO – Streda 18. apríla 2007 bola dôležitým dňom pre najúspešnejších riešiteľov BO a BS v jednotlivých protopresbyterských kolách Prešovskej eparchie. Všetci sa spoločne stretli na Gymnáziu bl. P. P. Gojdiča v Prešove, aby si navzájom zmerali svoje biblické vedomosti na eparchiálnom /krajskom/ kole. V úvode všetkých v chráme Povýšenia sv. kríža privítal synkel Pavol Haľko, ktorý spolu so súťažiacimi deťmi i mladými, ich sprievodcami a kňazmi z katechetickej komisie slávil Moleben k bl. mučeníkovi P. P. Gojdičovi. Potom sa už všetci odobrali do pripravených tried a začalo sa súťažiť. Okrem preukázania biblických vedomostí, jednou z úloh biblickej olympiády bolo predvedenie scénky z knihy Genezis alebo z Listu Rimanom. Tu súťažné družstvá preukázali veľký tvorivý potenciál, ktorý v nich je. Po skončení súťaže víťazom umiestneným na prvých troch miestach odovzdal diplomy a ceny synkel Pavol Haľko, ktorý zároveň družstvám na prvom mieste odovzdal putovný pohár. Celkovo sa v tomto školskom roku do BS a BO zapojilo v Prešovskej eparchii 173 trojčlenných družstiev, najviac z protopresbyterátov Humenné a Bardejov. Víťazi prvého miesta v kategórii ZŠ a SŠ Biblickej olympiády budú ďalej reprezentovať Prešovskú eparchiu na celoslovenskom kole a víťazi prvých troch miest v A a B kategórii Biblickej súťaže postupujú ďalej na eparchiálno – exarchátne kolo. A. kategória /1. a 2. ročník ZŠ/ 1. miesto Farnosť Tichý Potok /Ľudmila Hricíková, Soňa Hižnajová, Marek Ďurica/ 2. miesto CZŠ sv. Egídia Bardejov /Michal Fignár, Ivo Belejčák, Jozef Zorvan/ 3. miesto ZŠ Hrnčiarska Humenné /Terézia Gulyásová, Dávid Gulyás, Ján Kačur/ B. kategória /3. a 4. ročník ZŠ/ 1. miesto CZŠ sv. Mikuláša Prešov /Damián Cap, Matej Sedlák, Benedikt Hoger/ 2. miesto Farnosť Červená Voda /Stanislava Džačovská, Dominik Molčan, Veronika Karaffová/ 3. miesto CZŠ sv. Egídia Bardejov /Jana Zorvanová, Erika Mochnacká, Patrícia Kopačková/ 1. kategória /5. – 5. ročník SŠ/ 1. miesto ZŠ Hanušovce nad Topľou /Jozef Andrejčák, Zuzana Andrejčáková, Veronika Drábová/ 2. miesto ZŠ Drienov /Ľudmila Kostelníková, Laura Demeková, Anna-Mária Sabolová/ 3. miesto ZŠ Orlov /Gabriela Harčariková, Michaela Gomoláková, Barbora Sulkovská/ 2. kategória /1. a 2. ročník SŠ/ 1. miesto Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné /Andrea Hnatová, Tomáš Gallik, Viktor Verba/ 2. miesto Gymnázium Dr. C. Daxnera Vranov nad Topľou /Katarína Zubková, Darina Vasiľová, Katarína Potocká/ 3. miesto Gymnázium bl. P.P. Gojdiča Prešov /Martina Ivanecká, Katarína Makarová, Michaela Zimovčáková/ Naša vďaka patrí riaditeľke Gymnázia bl. P. P. Gojdiča RNDr. Sr. Petre Sičákovej, SSNPM za ústretovosť a poskytnutie priestorov a taktiež členom katechetickej komisie za spoluprácu. Veríme, že poznávanie kníh Starého i Nového zákona nezostane len záležitosťou prípravy na súťaž, ale cez napísané Božie slovo pomôže deťom i mladým vytvoriť si bližší vzťah s našim nebeským Otcom.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 47