Eparchiálne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády 2004/2005

24 jún

26. 4. 2005 – DKÚ PE – Druhý Vatikánsky koncil v konštitúcii Dei Verbum poukazuje na význam a úlohu Svätého písma v živote Cirkvi a v živote veriacich týmito slovami: “Cirkev vždy mala a má Sväté písmo spolu s Posvätnou tradíciou za najvyššie pravidlo viery, lebo ono Bohom vnuknuté a raz navždy napísané, nezmeniteľne podáva slovo samého Boha a v slovách Prorokov a Apoštolov dáva zaznieť hlasu Svätého Ducha. Preto všetka kazateľská činnosť Cirkvi, ako aj samá kresťanská nábožnosť sa má živiť a dať viesť Svätým písmom. Veď v posvätných knihách ide s veľkou láskavosťou v ústrety svojim deťom sám Otec, ktorý je na nebesiach a rozpráva sa s nimi. A v Božom slove je toľká sila a účinnosť, že ono je oporou a životnou silou Cirkvi a jej deťom posilou vo viere, pokrmom duše a čistým, nikdy nevysychajúcim prameňom duchovného života.” Ako hovorí sv. Hieronym: “Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.” V duchu týchto slov sa dňa 21. apríla 2005 stretli v Prešove víťazi protopresbyterských kôl z celej Prešovskej eparchie, aby riešili otázky Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. Stretnutie sa začalo o 9,00 h v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, kde o. protosynkel Vladimír Skyba spolu s členmi Katechetickej komisie Prešovskej eparchie slávil Moleben k blahoslavenému biskupovi – mučeníkovi Vasiľovi Hopkovi. V tento deň sme si zároveň pripomenuli 101. výročie jeho narodenia.Samotná súťaž pokračovala v priestoroch Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého a v priestoroch dievčenského internátu pri tejto škole. V kategórii A: 1. a 2. ročník ZŠ – 1. miesto obsadil protopresbyterát Bardejov, ktorý reprezentovala CZŠ sv. Egídia v Bardejov, v zložení Jana Zorvanová, Damián Cap a Gabriel Petričko. 2. miesto obsadil protopresbyterát Vranov – mesto, ktorý reprezentovala ZŠ Sídlisko II, v zložení Lucia Hrehová, Petrana Dubinová a Milan Kurovský a 3. miesto obsadil protopresbyterát Prešov,reprezentovaný farnosťou Ruská Nová Ves, v zložení Norbert Balaž, Erik Potočňak a Mikuláš Maretta. V kategórii B: 3. a 4. ročník ZŠ – 1. miesto obsadil protopresbyterát Bardejov, reprezentovaný CZŠ sv. Egídia v Bardejove v zložení Dávid Zimovčák, Samuel Zorvan a Andrej Petričko. 2. miesto obsadil protopresbyterát Vranov – Čemerné, reprezentovaný ZŠ Banské v zložení Štefan Kopčák, Alena Jacková a Jaroslav Šoganič a 3. miesto obsadil protopresbyterát Svidník, reprezentovaný I. ZŠ v zložení Natália Hudáková, Monika Marčišinová a Martina Lazengová. Prvé tri víťazné družstvá z oboch kategórií nás budú reprezentovať v máji tohto roka na Eparchiálno-exarchátnej súťaži. V 1. kategórii: 5. – 9. ročník ZŠ si 1. miesto odniesol protopresbyterát Svidník zastúpený Gymnáziom vo Svidníku, v zložení Anna Zapotocká, Vladimír Noga a Radka Kostičová. 2. miesto obsadil protopresbyterát Vranov – mesto v zastúpení: Erika Gačová, Monika Drabová a Lukáš Hermanovský zo ZŠ Hanušovce nad Topľou. 3. miesto si odniesol protopresbyterát Stará Ľubovňa v zložení Mária Dopiráková, Dominika Gočmanovská a Michaela Michalová. V 2. kategórii: 1. a 2. ročník SŠ zvíťazil protopresbyterát Humenné, ktorý reprezentovalo Gymnázium J. Zlatoústeho v Humennom, zastúpené Veronikou Švihurovou, Tomášom Gallikom a Tomášom Karandyšovským. 2. miesto obsadil protopresbyterát Medzilaborce, zastúpené Gymnáziom z Medzilaboriec v zložení Monika Kačurová, Renáta Vladyková a Zuzana Krajňáková a 3. miesto si odniesol protopresbyterát Stropkov a súťažiaci: Jana Fečkaninová, Martina Fečkaninová a Jana Pecuchová z Gymnázia v Stropkove. Súťažiaci v 1. a 2. kategórii, ktorí sa umiestnili na 1. mieste, budú reprezentovať Prešovskú eparchiu na Celoslovenskom kole Biblickej olympiády v máji v Lučenci.Touto cestou sa chcem poďakovať riaditeľke Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého, Sr. PhDr. Andrei Márii Lopatovej, OSBM, za poskytnutie priestorov pre BS a BO a členom Katechetickej komisie Prešovskej eparchie za spoluprácu.Verím, že poznávanie kníh Starého i Nového zákona nezostane len záležito sťou prípravy na súťaž, ale cez napísané Božie slovo pomôže mladým ľuďom vytvoriť si bližší vzťah s našim nebeským Otcom. Všetkým prajem a vyprosujem, aby sa Biblia stala našim najlepším priateľom v každej životnej situácii.

Počet videní: : 26