Eparchiálne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády 2005/06

24 jún

28. 4. 2006 – DKÚ PE – Druhý Vatikánsky koncil v konštitúcii Dei Verbum poukazuje na význam a úlohu Svätého písma v živote Cirkvi a v živote veriacich aj týmito slovami: “V Božom slove je toľká sila a účinnosť, že ono je oporou a životnou silou Cirkvi a jej deťom posilou vo viere, pokrmom duše a čistým, nikdy nevysychajúcim prameňom duchovného života.” Ako hovorí sv. Hieronym: “Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.” V duchu týchto slov sa dňa 27. apríla 2006 stretli v Prešove víťazi protopresbyterských kôl z celej Prešovskej eparchie, aby riešili otázky Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. Stretnutie sa začalo o 9,00 h v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, kde všetci spolu s vladykom Mons. ThDr. Jánom Babjakom SJ a členmi Katechetickej komisie Prešovskej eparchie slávili Moleben k blahoslavenému biskupovi – mučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi. Samotná súťaž pokračovala v priestoroch Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého a v priestoroch dievčenského internátu pri tejto škole. V kategórii A: 1. a 2. ročník ZŠ, 1. miesto obsadilo družstvo z CZŠ vo Svidníku: Katarína Horňáková, Mária Gačová a Tibor Ivančo. Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ vo Veľkom Lipníku: Amika Grigláková, Jakub Šimko a Peter Labant. Tretie miesto patrilo farnosti Stakčín: Jurajovi Voroňákovi, Márii Plevkovej a Kataríne Bobeničovej. V kategórii B: 3. a 4. ročník ZŠ sa na 1. mieste umiestnilo družstvo z CZŠ sv. Egídia v Bardejove v zložení: Jana Zorvanová, Matúš Greško a Patrik Novák. 2. miesto patrilo súťažiacim zo ZŠ sídl. II vo Vranove n/Topľou: Tobiášovi Miklošovi, Vratislavovi Hnatovi a Miriam Suchej. Na 3. mieste skončilo družstvo zo ZŠ Levočská v St. Ľubovni: Kataríne Jarembinskej, Martinovi Eleniukovi a Dávidovi Zimovi. V I. kategórii: 5.-9. roč. ZŠ prvé miesto obsadili Erika Gačová, Monika Drabová a Zuzana Andrejčáková zo ZŠ Hanušovce nad Topľou. Ako druhí sa umiestnili Patrícia Demová, Ján Duda Bašista a Anna Hricisková zo ZŠ Nižné Repáše. Tretie miesto patrilo ZŠ Lipany v zložení Alžbeta Zorvanová, Michal Zorvan a Štefan Zorvan. V II. kategórii – stredných škôl 1. miesto obsadili súťažiaci z Gymnázia v Medzilaborciach: Zuzana Krajňáková, Alexandra Krajňáková a Nadežda Steranková. Na 2. mieste sa umiestnili súťažiaci z Gymnázia vo Vranova n/ Topľou: Katarína Potocká, Darina Vasiľová a Katarína Zubková. Tretie miesto patrilo Veronike Švihurovej, Michalovi Galmusovi a Tomášovi Gallikovi z Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom. Naša vďaka patrí aj riaditeľke Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého, Sr. PhDr. Andrei Márii Lopatovej, OSBM, za poskytnutie priestorov pre BS a BO a členom Katechetickej komisie Prešovskej eparchie za spoluprácu. Veríme, že poznávanie kníh Starého i Nového zákona nezostane len záležitosťou prípravy na súťaž, ale cez napísané Božie slovo pomôže mladým ľuďom vytvoriť si bližší vzťah s našim nebeským Otcom.
Fotoalbum

Please follow and like us:
Počet videní: : 46