Eparchiálno – exarchátne kolo Biblickej súťaže 2006/07

24 jún

30. 5. 2007 – DKÚ PE – Radosť, nadšenie, očakávanie… Aj takto by sa dala charakterizovať nálada detí, ktoré 24. mája 2007 spolu so svojimi katechétmi prišli do pastoračného centra v Juskovej Voli. Tu totiž bolo pre nich pripravené vyvrcholenie ich celoročného biblického snaženia: eparchiálno – exarchátne kolo Biblickej súťaže. Skôr, ako sa začala samotná súťaž, všetkých 12 družstiev sa vzájomne predstavilo svojimi vopred pripravenými symbolmi, ktoré ich charakterizovali. Nechýbala ani spoločná sv. liturgia, pri ktorej sa nám prihovoril o. Ľubomír Petrík. A večer už bol plný zábavy: každé družstvo si pripravilo krátky program, po ktorom nasledoval karneval, a na ňom nemohol chýbať tanec, hudba, masky a samozrejme súťaž o najkrajšiu z nich. A keďže všetky boli pekné a originálne, v súťaži masiek zvíťazili všetci. Nasledujúci deň pokračoval očakávanou Biblickou súťažou. Družstvá oboch kategórii sa popasovali v piatich kolách s rôznymi úlohami, medzi ktorými bol test, práca s biblickými citátmi a biblickým obrazom, rébus, či pohľadnice. A hoci víťazmi sú všetky zúčastnené deti, predsa sa niektorým darilo trošku lepšie, čo rozhodlo o nasledovnom poradí: A. kategória (1.-2.roč. ZŠ) 1. CZŠ sv. Egídia, Bardejov 2. ZŠ Porúbka 3. farnosť Klokočov 4. ZŠ Humenné 5. farnosť Tichý Potok 6. ZŠ Kráľovský Chlmec B. kategória (3.-4.roč. ZŠ) 1. CZŠ sv. Egídia, Bardejov 2. CZŠ sv. Mikuláša, Prešov 3. farnosť Červená Voda 4. farnosť Koromľa 5. farnosť Košice-Ťahanovce 6. CZŠ sv. Michala, Michalovce Po súťaži sme sa za všetko poďakovali Nebeskému Otcovi vo sv. liturgii, na ktorú k nám zavítal vladyka Milan. Po liturgii nasledovalo vyhodnotenie súťaže a vladyka odovzdal deťom i katechétom diplomy. Záver celého pobytu sa niesol v znamení športu a tanca. Každý si odnášal domov dobrý pocit, nové priateľstvá a zážitky. Všetkým súťažiacim blahoželáme, organizátorom ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník Biblickej súťaže, ktorý sa začne od septembra.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 48