Evanjelium podľa Lukáša v symboloch

5 sep

26. 08. 2013 – DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spoluprváci s Mgr. Darina Petríkovou, PhD. ponúka Evanjelium podľa Lukáša v symboloch ako pomôcku pre handicapované deti rôzneho druhu a stupňa postihnutia, deti s poruchami čítania a písania, deti, ktoré ešte nevedia čítať. Každé slovo v Evanjeliu je doplnené symbolom – kresbou, pre ľahšie pochopenie čítaného textu. Symboly sú zrozumiteľné a zhotovené tak, aby ich dieťa mohlo aj samé nakresliť. Jednotlivé symboly sú farebne odlíšené farebným ( čiernym, modrým, červeným, žltým, šedým) pozadím podľa slovných druhov. Spomôckou sa dá pracovať na hodinách náboženskej výchovy, v domácom prostredí pri štúdiu. Pomôcka je doplnená o metodickú príručku. CD si môžete zakúpiť na emailovej adrese dkupo@greckokat.sk, infovet@infovet.sk. Náhľad.

Evanjelium podľa Lukáša v symboloch
1. CD – Život a zázraky Pána Ježiša v Evanjeliu podľa Lukáša – 85 strán /5,- €/
2. CD – Podobenstvá v Evanjeliu podľa Lukáša – 85 strán /5,- €/
3. CD – Hra Puzzle – 85 strán /5,- €/
4. CD – Metodická príručka – 30 strán /zdarma/

Počet videní: : 20