Farská a školská katechéza v spásnom diele človeka

25 mar

DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci  s Gréckokatolíckou teologickou fakultou PU v Prešove, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (Wydział Telogiczny) a Wydziałem Katechetycznym Kurii Matropolitalnej w Krakowie pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Farská a školská katechéza v spásnom diele človeka, ktorá sa uskutoční dňa 15. apríla 2021 v online forme prostredníctvom MS Teams. Pre účastníkov (poslucháčov) je potrebné zaregistrovať sa na adrese  martin.tkac@unipo.sk, a to zaslaním svojej emailovej adresy.

Príloha

Please follow and like us:
Počet videní: : 42