12 apr

Forgassy Judit: Príručka katechumenátnej katechézy

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

Forgassy J. - Prirucka katechumenatnej katechezyPríručka pre kňazov a katechétov, ktorá má slúžiť ako pomoc pri práci s dospelými a mladými. Upriamuje pozornosť na základné úlohy a metódy katechézy, poskytuje praktické rady pre katechumenátnu katechézu i katechézu dospelých a poukazuje na potrebu vnútornej formácie kňazov, katechétov i celého farského spoločenstva. (Predajné á 2.50 €)