15 apr

Ignacík Marek: Poučenia starcov Optimskej pustovne

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

1Ako viesť správny duchovný život ? Odpovede dáva výber krátkych poučení o duchovnom živote od veľkých starcov Optinskej pustovne. Kniha prináša poučenia známych starcov a mníchov Optinskej pustovne s krátkymi životopismi. Hodnota ich myšlienok je pre súčasného kresťana zreteľná a nepotrebuje akékoľvek autoritatívne potvrdenia. (Nepredajné)