Ignacik Marek: Poučné slová Ján Kresťankin

15 apr

3  Ján Kresťankin, významný ruský mních a archimandrita prináša čitateľovi hodnotné poučenia a duchovné rady. Kniha je výberom z diela známeho ruského kazateľa a duchovníka. Archimandrita Ján Kresťankin, vo svete sa volal Ivan Michajlovič, narodil sa 11. apríla 1910 v meste Orjol a zosnul 5. februára 2006 v Psovsko – pečerskom monastieri, kde bol roky archimandritom, kazateľom a známym autorom duchovných poučení. Počas svojho života prežil aj veľmi ťažké obdobia vo väzení, ale nikdy nestratil svoju najväčšiu cnosť – veľkú pokoru.  Knižka prináša jeho poučenia o Apostáze, duchovnom živote, význame pozemského bytia …. (Nepredajné)

Please follow and like us:
Počet videní: : 86