24 jún

III. ročník katechetického seminára

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

15. 4. 1999 – DKÚ PE – V dňoch 15. – 16. 4. 1999 sa na pôde Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove uskutočnil III. ročník katechetického seminára pod heslom Katechéza ako špecifická forma ohlasovania evanjelia dospievajúcim. Na seminári s príspevkami vystúpili: prešovský diecézny biskup Mons. Dr. h.c. Ján Hirka, dekan fakulty Doc. ThDr. František Janhuba, Ing. Eugen Valovič, ThLic. Michal Zorvan, Mgr. Jozef Šelinga, prof. Eva Plešková, ThDr. Ján Babjak, SJ, Mgr. Jozef Luscoň a Mgr. Pavol Hric.