III. ročník katechetického seminára

24 jún

15. 4. 1999 – DKÚ PE – V dňoch 15. – 16. 4. 1999 sa na pôde Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove uskutočnil III. ročník katechetického seminára pod heslom Katechéza ako špecifická forma ohlasovania evanjelia dospievajúcim. Na seminári s príspevkami vystúpili: prešovský diecézny biskup Mons. Dr. h.c. Ján Hirka, dekan fakulty Doc. ThDr. František Janhuba, Ing. Eugen Valovič, ThLic. Michal Zorvan, Mgr. Jozef Šelinga, prof. Eva Plešková, ThDr. Ján Babjak, SJ, Mgr. Jozef Luscoň a Mgr. Pavol Hric.

Please follow and like us:
Počet videní: : 37