Jazvy

18 júl

Známy   rímsky   štátnik   a rečník   Cicero   zvykol   obhajovať   obžalovaných poukazom  na  jazvy  na  ich  telách,  ktoré  mali  byť  dôkazom  ich  dôstojnosti a ctihodnosti.  Tieto   jazvy   mohli   títo   ľudia   získať   pri   rozličných   hrdinských príležitostiach, ako boli napríklad obrana štátu, služba spoluobčanom alebo ťažká práca pri budovaní spoločných hodnôt. Takéto jazvy poukazovali na ich opravdivý charakter a na ich zmýšľanie.

Please follow and like us:
Počet videní: : 46